Tag: பொருளாதாரம்

Indian’s funds in Swiss banks jumps over for Rs 30 lakh crore in 2021

Indian’s funds in Swiss banks jumps over for Rs 30 lakh crore in 2021 நிறுத்தப்பட்ட தொகை சுவிஸ் வங்கிகளில் உள்ள இந்திய தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள், இந்தியாவைத் தளமாகக் கொண்ட கிளைகள் மற்றும் பிற …