24,369 கான்ஸ்டபிள் பணியிடங்களுடன் ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் (SSC) 2022ல் இருந்து வேலை அறிவிப்புக்கு தேவையான கல்வித் தகுதி :10th

Selection Proce 1.Computer Based Examination 2.Document Verification

Application Fee/Exam Fee for SSC Job 2022:  Fee payable: Rs. 100/-

Important Dates  1.Starting Date-27.10.22 2.Last Date - 30.11.22